Institutia prefecturii

Prefectul este reprezentantul Guvernului in fiecare judet si este numit in functie de catre acesta, avand rolul de a garanta respectarea legii si a ordinii publice la nivel local.

Numirea Prefectului

– Guvernul numeste cate un prefect in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor;

– la numirea in functie, prefectul depune in fata Guvernului, respectiv a primului-ministru, juramantul in limba romana;

– refuzul depunerii juramantului atrage revocarea actului administrativ de numire in functie.