Presedinte:

Florian Costache
Sediu: Bd. Magheru 28 – 30, et. 2, sector 1, cod 010336, Bucuresti
Site web: www.ces.ro

Consiliul Economic şi Social este instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului social la nivel naţional dintre patronat, sindicate şi Guvern şi a climatului de stabilitate şi pace socială  (detalii în fişierul alăturat).

Consiliul Economic şi Social analizează situaţia economică şi socială a ţării şi face propuneri Guvernului şi Parlamentului privind:

– restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale;

– privatizarea, funcţionarea şi creşterea competitivităţii agenţilor economici;

– relaţiile de muncă şi politica salarială;

– protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii;

– învăţământul, cercetarea şi cultura;

– politicile monetare, financiare, fiscale şi de venituri.