Volumul eşantionului: 1001 persoane de 15 ani şi peste

Reprezentativitate: eroare maximă tolerată de ±3,1%

Perioada anchetei: 11.11.2010 – 01.12.2010

Sursa: www.ec.europa.eu/public_opinion