Strategia națională ȋn domeniul tineretului 2014-2020”, lansată de către Ministerul Tineretului și Sportului, arată[1] că România are cel mai ridicat nivel de sărăcie a tinerilor între 18-24 care lucrează: 30,7% dintre aceștia sunt săraci în 2011 (pe ansamblul populaţiei angajate nivelul este de 19%) deși au un loc de muncă, în timp ce în UE-28 valoarea este de 11,2%.

La nivel regional cele mai reduse rate de ocupare pentru tinerii de 15-24 de ani se înregistrează în Regiunile Vest (27,9%) şi Nord‐Vest (27,6%), în timp alte regiuni au o situaţie semnificativ mai bună, precum Nord‐Est (36,4%) şi Sud‐Muntenia (34,5%).

Tinerii români se confruntă cu o piaţă a muncii rigidă, fără forme flexibile de angajare disponibile, care să permită continuarea studiilor în paralel cu angajarea. Strategia propune o serie de obiective specifice și direcții de acțiune:

 • Creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă tinere, cu focalizare pe grupele de vârsta 15-24 ani şi 25-29 ani prin:
  • Elaborarea şi implementarea unor scheme de de stimulente financiare pentru angajare şi instruire;
  • Facilităţi fiscale pentru crearea de locuri de muncă;
  • O atenţie specială va fi acordată calităţii şi valorii adăugate a burselor de training oferite tinerilor.
 • Promovarea unor măsuri, inclusiv legislative, în favoarea tinerilor, prin care să fie asigurată tranziţia coerentă de la sistemul educaţional către piaţa forţei de muncă.
 • Promovarea şi susţinerea echilibrului între viaţa profesională şi cea personală a tinerilor.
 • Stimularea mobilităţii tinerilor pe piaţa internă a muncii prin:
  • Subvenţii pentru chirie pentru cei care se mută în alt judeţ pentru primul loc de muncă;
  • Încurajarea întreprinderilor să contracteze şi să includă în pachetul salarial pentru tineri angajaţi locuinţe de serviciu.
 • Sprijinirea mobilităţii tinerilor din România pe piaţa europeană a forţei de muncă, inclusiv prin programe de combinare a muncii cu pregătirea şi prin programe de integrare, în cadrul fazei post-pilot a programului “Primul tău job EURES”.
 • Asigurarea unor şanse mai bune de acces şi de menţinere pe piaţa muncii a tinerilor, prin însuşirea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor care le asigură locul de muncă în viitor.
 • Utilizarea optimă a generaţiilor existente şi a celor noi de programe şi fonduri UE, ca instrumente importante de promovare a moblităţii pentru învăţare şi a altor forme de învăţare, precum şi pentru creşterea oportunităţilor tinerilor de acces pe piaţa muncii.

La 30.01.2014 a intrat ȋn vigoare Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020[2], prin care se dorește impulsionarea eforturilor de a atinge ținta de ocupare stabilită de România pentru anul 2020, și anume o rată de ocupare de 70% pentru populația în vârstă de 20-64 de ani. Astfel, prin atingerea acestei ținte, România va contribui la realizarea dezideratului european în materie de ocupare stabilit prin Strategia Europa 2020. În strategie se menționează că rata de ocupare a tinerilor (15 – 24 ani) era, ȋn 2012, de 23,9% cu doar 0,1 puncte procentuale mai mare decât valoarea înregistrată în 2011, dar cu mult sub media europeană de 32,9%.

[1] http://www.mts.ro/documente/diverse/Strategie%20Dezbatere%20Publica.pdf

[2] http://www.imm.gov.ro/cms/0/publicmedia/getincludedfile?id=351


infopolitic