Prezenta cercetare vizează identificarea şi definirea condiţiilor structurale care definesc şi care influenţează situaţia femeilor active din România. Premisa de la care studiul porneşte este aceea că poziţia femeilor în societate este rezultatul unei influenţe complexe exercitată de structuri economico-materiale şi socio-culturale.

În aceste condiţii, demersurile de îmbunătăţire a poziţiei femeilor în societate, în conformitate cu obiectivele proiectului, nu poate porni decât de la identificarea acestor factori structurali de influenţă. Deşi analiza nu propune o abordare tranşant structuralistă, admiţând importanţa agenţilor în transformarea materială sau ideatică a propriilor condiţii, este evident că influenţa acestor factori materiali este una majoră.

În vederea identificării acestor structuri, analiza face o distincţie între factorii materiali (reflectaţi de indicatori economici şi statistici), care descriu realitatea economică a poziţiilor de gen din societate, şi factorii culturali, care sunt văzuţi drept relevanţi pentru structura culturală care se intersectează spaţiul schimburilor economice, respectiv al dinamicii materiale.

Poti accesa toate informatiile utile din cadrul proiectului „Femei active pe piata muncii”, cu un click AICI

Astfel, primele două capitole încearcă să contureze această imagine folosind atât date statistice cu privire la situaţia din România (date privind calitatea vieţii, poziţia femeilor active pe piaţa muncii, expunerea la sărăcie sau la riscul şomajului), precum şi informaţii existente la nivel european despre această categorie socială, tocmai pentru a descrie contextul material mai larg în care este cuprinsă realitatea românească.

A doua parte a analizei încearcă să aducă laolaltă elemente care pot contura structurile ideatice ce influenţează poziţia socială şi reprezentarea femeilor active – sunt examinate teorii cu privire la egalitatea de gen, perspective asupra drepturilor femeii, studii cu privire la reprezentarea activă a femeilor pe piaţa muncii, respectiv studii cu privire la vulnerabilitatea femeilor active în condiţiile crizei economice.

 Va invitam sa analizati datele complete ale cercetarii, AICI


infopolitic