Fondat:

1861
Presedinte: Livia Doina Stanciu
Sediu: Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bucureşti
Site web: www.scj.ro

Conform art. 18 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în România funcţionează o singură instanţă supremă, denumită Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu personalitate juridică şi cu sediul în capitala ţării. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este instanţa supremă în ierarhia instanţelor judecătoreşti din România şi are, în principal, competenţa de a judeca recursul în casaţie şi de a asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti.

În temeiul Legii privind organizarea judiciară, nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este organizată în: Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, Secţia Penală, Secţia Comercială, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, 4 complete de 5 judecători şi Secţiile Unite, Secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecă recursurile împotriva hotărârilor pronunţate de curţile de apel şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege, iar Secţia penală judecă şi în primă instanţă procesele şi cererile date prin lege în competenţa de primă instanţă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.