Fondat:

1909
Presedinte: Alina Nicoleta Ghica
Sediu: Calea Plevnei nr. 141B, sector 6, cod poştal: 060011, Bucuresti
Site web: www.csm1909.ro

Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei în România. CSM este alcătuit din 19 membri, din care 14 sunt aleşi în adunările generale ale magistraţilor şi validaţi de Senat, 2 sunt reprezentanţi ai societăţi civile (din organizaţii profesionale ale juriştilor, consilii profesionale ale facultăţilor de drept acreditate, asociaţii şi fundaţii care au ca obiectiv apărarea drepturilor omului) şi validaţi de Senatul României. Restul, membri de drept, sunt ministrul justiţiei, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei şi respectiv procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Cei 14 membri fac parte din două secţii, una pentru judecători şi una pentru procurori. Prima secţie este compusă din 9 judecători iar cea de-a doua din 5 procurori. Preşedintele CSM este ales pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit, dintre magistraţii consiliului. Durata mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani. Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii sunt definitive şi irevocabile, cu excepţia celor de materie disciplinară.