Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Contract POSDRU/168/6.1/S/144665

Titlul proiectului: „Reţeaua Socială română de date”
Beneficiar: Fundaţia „Multimedia pentru democraţie locală”

 

COMUNICAT DE PRESA
07/11/2014

La data de 1 octombrie 2014, Fundatia “Multimedia pentru democratie locala” a demarat proiectul “Reteaua sociala romana de date”, cofinanatat din Fondul Social european prin POSDRU 2007-2013, in cadrul Domeniului Major de Interventie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”. Proiectul isi propune sa realizeze, sa dezvolte si sa consolideze capacitatea a 12 structuri ale economiei sociale, din 6 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, in vederea crearii de noi locuri de munca pentru persoane care fac parte din categorii sociale vulnerabile: tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. Totodată, proiectul susţine dezvoltarea serviciilor sociale integrate, prin formarea personalului din sistemul de asistenţă socială. In plus, este promovata economia sociala, ca factor de integrare în societate a persoanelor care întâmpină dificultăţi la angajare, prin intermediul unor evenimente de diseminare. Proiectul, care va dura 12 luni, va avea ca finalitate cresterea incluziunii sociale, prevenirea excluziunii de pe piaţa muncii şi sprijinirea integrării în muncă a grupurilor vulnerabile aflate într-o situaţie dezavantajată în ceea ce priveşte accesul la educaţie şi la un loc de muncă. Activitățile proiectului vor fi prezentate, în scurt timp, pe site-ul Fundației, www.infopolitic.ro.

Persoana de contact: Daniel Sultanescu
Email: fundatia.multimedia@gmail.com
Pentru informaţii detaliate cu privire la proiectul „Reteaua Sociala Romana de Date” daţi click aici!


Administratorul