După cum se poate observa din tabelul de mai jos, realizat pe baza datelor INS[1], cei trei indicatori analizați – somaj, câștig salarial lunar brut, PIB/locuitoris-au ȋmbunătățit constant la nivelul României, cu excepția ratei șomajului care este mai mare cu 0,1% ȋn 2013 față de 2010 și cu 1,2% mai mare față de 2005.

De asemenea, observăm că din 2005 până ȋn 2010 rata șomajului a crescut la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare, cu excepția regiunii București-Ilfov, unde acest indicator se situează la același nivel din 2005. Pentru anul 2013 nu avem date disponibile la nivelul regiunilor de dezvoltare.

La nivelul anului 2013, PIB/locuitor, potrivit datelor Eurostat[2], se situează la 7.200 de euro, aproape dublu față de 2005, atuci când era 3.800 de euro și cu 900 de euro mai mult față de 2010. Ȋn ceea ce privește situația pe regiuni observăm, de asemenea, o creștere la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, cu mențiunea că ultimele date disponibile sunt din 2010[3].

Și la indicatorul câștigul salarial lunar brut observăm o creștere ȋn 2013 cu aproximativ 260 de lei față de 2010 și cu aproximativ 1.200 de lei față de 2005. Aceeași observație o facem și pentru fiecare regiune ȋn parte.

[1] http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm

[2] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec100&plugin=1

[3] http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/statistics-illustrated


infopolitic